Code Club Banner

Bod yn rhan o Raglennu, Dychmygwch, Codiwch, Adeiladwch ac Enillwch hi!

 

Mae’r DVLA yn rhedeg Sialens Codio Cenedlaethol Cymru ar gyfer plant 7 i 11 oed, ar y cyd â Code Club, hwb Cennad STEM Cymru, Incredible Oceans, Brake, Y Pedwar Heddlu yng Nghymru a School Beat, Diogelwch Ffyrdd Cymru, Y Gwasanaeth Tân ac Achub a Milwyr wrth Gefn y Fyddin.

Bydd y sialens yn galluogi disgyblion sydd â diddordeb i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a gwaith tîm ynghyd â gwella eu gwybodaeth o raglennu cyfrifiaduron mewn modd difyr ac arloesol, a hefyd yn ennill miloedd o bunnoedd o gyfarpar TG ar gyfer eich Hysgolion neu Grwpiau.

Gwobr 1af - £3000 o Gyfarpar TG
2il Wobr - £2000 o Gyfarpar TG
3edd Gwobr - £1000 o Gyfarpar TG
2 Ail Orau Gwobr - £750 o Gyfarpar TG i bob un 

Ac nid ydym yn gorffen eto! Os byddwch yn cofrestru i gymryd rhan yn y Digwyddiad Gwobr ar 28 Tachwedd naill ai yn y lleoliad neu drwy gyswllt byw yn eich Ysgol neu Grŵp ei hun, byddwch yn cael eich cynnwys yn ein gwobr wych, lle diolch i gefnogaeth a haelioni ein noddwyr gwych yn tynnu lle bydd miloedd o bunnoedd wobrau TG ar gyfer ennill - cliciwch yma i gofrestru. Cliciwch yma i gofestru ar gyfer y porth byw, lle byddwch yn cael eich cynnwys i fewn i raffl gwobr ychwanegol.

Yr her yw adeiladu gêm gan ddefnyddio SCRATCH (iaith godio ddifyr) sydd ar gael i’w lawrlwytho am ddim oddi ar y safle hwn www.scratch.mit.edu I gymryd rhan yn y gystadleuaeth, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais, cliciwch yma i lawrlwytho, a gweld ein dudalen Sut I Gystadlu am ragor o wybodaeth.

 

Gan ddefnyddio Scratch logo, dewys ohonynt:

Thema 1

Adeiladwch gêm sy’n amlygu’r frwydr mae morfilod cefngrwm yn ei hwynebu oherwydd llygredd yn ein Moroedd, yn arbennig oherwydd y gorddefnydd o blastigau a allai arwain at dranc.
Incredible Oceans Logo

Thema 3

Adeiladwch gêm ynghylch sut olwg fyddai ar y byd os nad oedd unrhyw geir ar y ffordd?
Brake Logo

Thema 2

Adeiladwch gêm sy’n amlygu’r dilynol – mae’n well bod yn berson dymunol na bod yn fwli, ar-lein neu yn y byd go iawn.
School Beat Logo

Thema 4

Adeiladwch gêm sy’n amlygu sut all pobl ifanc weld peryglon ac aros yn ddiogel wrth feicio.
Road Safety Wales Logo