Code Club Banner

Bod yn rhan o Raglennu, Dychmygwch, Codiwch, Adeiladwch ac Enillwch hi!

Y flwyddyn diwethaf rhedodd y DVLA Sialens Codio Cenedlaethol Cymru ar gyfer plant 7 i 11 oed, ar y cyd â Code Club, hwb Cennad STEM Cymru, Incredible Oceans, Brake, Y Pedwar Heddlu yng Nghymru a School Beat, Diogelwch Ffyrdd Cymru, Y Gwasanaeth Tân ac Achub a Milwyr wrth Gefn y Fyddin.

Bydd y sialens yn galluogi disgyblion sydd â diddordeb i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a gwaith tîm ynghyd â gwella eu gwybodaeth o raglennu cyfrifiaduron mewn modd difyr ac arloesol, a hefyd yn ennill miloedd o bunnoedd o gyfarpar TG ar gyfer eich Hysgolion neu Grwpiau.

Gwobr 1af – Ysgol Gynradd USK -  £3000 o Gyfarpar TG
2il Wobr –Ysgol Gynradd Our Lady St Michael- £2000 o Gyfarpar TG
3edd Gwobr –Ysgol Gynradd Berllan Deg- £1000 o Gyfarpar TG
2 Ail Orau Gwobr - £750 o Gyfarpar TG i Ysgol Gynradd Gwyrosydd a Newton

Ac nid ydym yn gorffen eto! Gan gofrestru i gymryd rhan yn y Digwyddiad Gwobr ar 28 Tachwedd naill ai yn y lleoliad neu drwy gyswllt byw yn eich Ysgol neu Grŵp ei hun, caddwyd eu chynnes yn ein gwobr wych, lle diolch i gefnogaeth a haelioni ein noddwyr gwych yn tynnu lle bydd miloedd o bunnoedd wobrau TG ar gyfer ennill - lle byddwch wedi cael eich cynnwys i fewn i raffl gwobr ychwanegol. Rhai or gwobrau oedd – Cit Lego Mindstorm, Raspberry Pi cit ddechrau, Micro Bits, Drones, Hard Drives, Goglau 3D a llawer fwy.  

 

Yr her yw adeiladu gêm gan ddefnyddio SCRATCH (iaith godio ddifyr) sydd ar gael i’w lawrlwytho am ddim oddi ar y safle hwn www.scratch.mit.edu I gymryd rhan yn y gystadleuaeth, roedd angen i chi lenwi ffurflen gais, roedd rhain yma ar ein safle hwn i lawrlwytho. Y flwyddyn yma, 2018 – fydd DVLA yn rhedeg cystadleuaeth newydd, felly edrychwch yma am fwy gwybodaeth yn fuan.

 

 

 

Gan ddefnyddio Scratch logo, dewys ohonynt:

Thema 1

Adeiladwch gêm sy’n amlygu’r frwydr mae morfilod cefngrwm yn ei hwynebu oherwydd llygredd yn ein Moroedd, yn arbennig oherwydd y gorddefnydd o blastigau a allai arwain at dranc.
Incredible Oceans Logo

Thema 3

Adeiladwch gêm ynghylch sut olwg fyddai ar y byd os nad oedd unrhyw geir ar y ffordd?
Brake Logo

Thema 2

Adeiladwch gêm sy’n amlygu’r dilynol – mae’n well bod yn berson dymunol na bod yn fwli, ar-lein neu yn y byd go iawn.
School Beat Logo

Thema 4

Adeiladwch gêm sy’n amlygu sut all pobl ifanc weld peryglon ac aros yn ddiogel wrth feicio.
Road Safety Wales Logo