Datganiad i'r wasg

Saesneg

Mae’r DVLA yn cynnal cystadleuaeth i blant oedran 7-11 i ysgrifennu gemau cyfrifiadur ac ennill gwobrau ar gyfer eu hysgolion cynradd a chlybiau codio. Mae hon yn cael ei lansio Ddydd Llun 12 Mehefin 2017 ac mae’r dyddiad cau ar Ddydd Gwener 6 Gorffennaf 2017.

 Gallwch hefyd gofrestru eich ysgol gynradd neu grŵp i fod yn rhan o Ddigwyddiad Gwobrwyo’r Gystadleuaeth Her Codio sy’n cael ei gyflwyno gan gyflwynydd newyddion BBC Wales, Lucy Owen ar Ddydd Mawrth 28 Tachwedd 2017 a gallwch ennill Offer TG (Technoleg Gwybodaeth) ar gyfer eich ysgol neu grŵp yn y Raffl Fawr wych. Nid oes rhaid i’ch ysgol neu grŵp clwb codio rhoi cynnig ar y gystadleuaeth er mwyn mynychu a bod yn rhan o’r raffl fawr

Cofrestrwch ar Eventbrite am un o’n tocynnau a bydd eich ysgol neu grŵp yn cael eu cynnwys yn y Raffl Fawr gyda gwerth miloedd o bunnoedd o wobrau TG.

Os na allwch gyrraedd y lleoliad, peidiwch â phoeni, gallwch gofrestru ar gyfer y porth byw ar ein safle Eventbrite a chael eich cynnwys yn y Raffl Fawr yn awtomatig. Cofiwch, mynediad i’r Raffl Fawr AM DDIM, parcio AM DDIM, lluniaeth AM DDIM, adloniant AM DDIM a chinio AM DDIM.

Byddwn yn hapus iawn i’ch gweld chi yno.

Mae mwy o wybodaeth am y gystadleuaeth a’r digwyddiad gwobrwyo ar gael ar ein gwefan yn www.dvlacodechallenge.dvla.gov.uk