Hafan

Saesneg

DVLA Code Challenge 2018

Mae Her Godio DVLA nôl am 2018!

Bod yn rhan o Raglennu, Dychmygwch, Codiwch, Adeiladwch ac Enillwch hi!

Roedd y digwyddiad llynedd yn arbennig gyda thros 180 o blant a 150 o oedolion yn mynychu’r digwyddiad llawn gwobrau a gynhaliwyd yng Nghanolfan Ddatblygu Richard Ley yn Abertawe ym mis Tachwedd. Diolch i’n noddwyr arbennig, rhoddwyd gwerth miloedd o bunnoedd o wobrau i 50 o ysgolion cynradd a grwpiau cymunedol yng Nghymru. Gallwch weld rhain i gyd yn y galeri.

Felly rydym wedi penderfynu ei wneud i gyd eto a’r tro hwn rydym yn ychwanegu grŵp oedran newydd ac yn agor y gystadleuaeth i blant rhwng oedran 7 i 11 ac 11 i 14. Mae hyn yn golygu y gallwn gynnwys ysgolion cynradd ac uwchradd.

Bydd Her Godio eleni yn galluogi disgyblion sydd â diddordeb i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a gwaith tîm a hefyd gwella eu gwybodaeth o raglennu cyfrifiadurol mewn modd hwyl ac arloesol a hefyd ennill cyfarpar TG gwerth miloedd o bunnoedd ar gyfer eu hysgolion neu grwpiau.

Bydd Digwyddiad Gwobrwyo’r Gystadleuaeth, a fydd yn cael ei gyflwyno gan Lucy Owen (Cyflwynydd Newyddion BBC Wales) ar Ddydd Mawrth, 4 Rhagfyr 2018 a raffl fawr i ennill offer TG.

Lucy Owen

Byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi pan fydd y tocynnau sydd am ddim yn cael eu rhyddhau.

Cofrestrwch eich ysgol gynradd neu grŵp i fod yn rhan o Her Godio DVLA am y cyfle i ennill rhai o’r gwobrau TG gwych isod. Darllenwch Delerau ac Amodau’r Gystadleuaeth ac anfon ffurflen gofrestru wedi’i llenwi i ni.

 

 

Grŵp Oedran 7 – 11

Gwobr

Grŵp Oedran 11 - 14

Gwobr

Gwobr 1af

Gwerth  £2000.00

Gwerth  £2000.00

2ail Wobr

Gwerth  £1500.00

Gwerth  £1500.00

3ydd Wobr

Gwerth  £1000.00

Gwerth  £1000.00

Y gorau o’r gweddill

Gwerth  £750.00

Gwerth  £750.00

 

Edrychwch ar y Themâu Codio ac mae’r gystadleuaeth am DDIM.